Prawne podstawy działania

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. uchwały Nr V/17/99 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 05.02.1999 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

załącznik:

Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego