Załatwianie spraw

Organizacja pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

Czas pracy pracowników ZDP:

poniedziałek – piątek         7:00 – 15:00.

Czas przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek         7:00 – 15:00.

 

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:

  1. Dyrektor ZDP przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach od 09:00 do 15:00.
  2. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach od 08:00 do 15:00.
  3. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor ZDP przyjmuje obywateli, w sprawach skarg i wniosków, w następnym dniu roboczym, w godzinach od 09:00 do 15:00.