Organizacja

 

  1. Dyrektor - mgr inż. Dariusz Korzeniowski

  2. Zastępca Dyrektora - mgr inż. Adam Gabryelski

  3. Główny Księgowy - mgr Anna Dykcik