Działalność

 

Prowadzone rejestry:

 1. Rejestr zamówień publicznych.
 2. Rejestr ogłoszeń przetargowych.
 3. Rejestr zapytań ofertowych.
 4. Rejestr skarg i wniosków.
 5. Księga korespondencyjna.
 6. Rejestr pracowników.
 7. Rejestry pism.
 8. Rejestr zarządzeń.
 9. Rejestry umów, zleceń.
 10. Ewidencja pieczęci i pieczątek.
 11. Księgi druków ścisłego zarachowania.
 12. Rejestr czynności przetwarzania danych.
 13. Rejestr wniosków o udzielenie informacji dot. przetwarzania danych osobowych.
 14. Rejestr incydentów i działań korygujących i zapobiegawczych.
 15. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.