Przedmiot petycji: dot. budowy (przedłużenia) chodnika wzdłuż drogi z Przysieki Polskiej w kierunku Czacza.

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 02.03.2020 r.

Sposób załatwienia petycji

- pismo ZDP 023.025.2020.RŁ. z dnia 10 marca 2020 r.